Firma ta:

Topul Firmelor din Județul Arad, singurul clasament oficial și reprezentativ al afacerilor din județul Arad, se organizează anual, conform unei metodologii unitare la nivel național, reglementată de Legea 335/2007 a Camerelor de Comerț și în baza bilanțurilor depuse de către companiile active la Ministerul Finanţelor Publice.

Camera de Comerţ este singura entitate abilitată printr-o lege organică să facă acest gen de clasament numit Topul Firmelor.

În stabilirea clasamentelor finale au fost luaţi în calcul indicatori precum:

  • cifra de afaceri netă
  • profitul din exploatare
  • rata profitului din exploatare
  • eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat
  • extrase din situaţiile financiare depuse de către companiile active

Cele mai performante afaceri din județul Arad sunt premiate în cadrul unei gale de excelenţă.

Nu sunt admise:

  • Grupurile de interes economic (GIE)
  • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului
  • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă
  • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.